Možnosti dopravy

Kategórie
 
 
 
 
 

Spôsob dopravy

-Miestom plnenia zmluvy sa rozumie adresa, ktorá je uvedená kupujúcim v elektronickej objednávke obchodu. Tovar bude dodaný prevádzkovateľom s využitím služieb tretích subjektov, konkrétne kuriérom spoločnosti GLS, Slovenská pošta, alebo UPS.

-Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kuriérom UPS/Slovenská pošta. 

-Ak sa nedohodlo inak, prevádzkovateľ internetového obchodu sa zaväzuje tovar dodať do 14 pracovných dní od emailového potvrdenia objednávky kupujúcemu. Prevádzkovateľ vyexpeduje kupujúcemu tovar k dodaniu v rámci dodacej lehoty uvedenej pri každom tovare, najneskôr však do 30 dní od akceptovania objednávky. Následne prepravná spoločnosť doručí zásielku do 24 hodín. Ak by doba pre dodanie tovaru bola dlhšia, kupujúci bude o nej včas informovaný. Nedodanie tovaru do 30 kalendárnych dní, alebo nesúhlas kupujúceho s predĺženou dobou pre dodanie tovaru, oprávňuje kupujúceho odstúpiť od zmluvy. 

-Pri tovare, ktorý nie je skladom, sa Vami objednaný tovar objednáva u dodávateľa. V takomto prípade Vás vopred upozorníme e-mailom alebo telefonicky a spresníme termín dodacej lehoty, ak tento údaj nie je uvedený v popise tovaru.

-Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho zaplatením kúpnej sumy v plnej výške.

-Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného prevádkovateľovi môže následne prevádkovateľ poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.
 
-Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v   objednávke a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru. 
 
-V prípade, ak si kupujúci po telefonickom alebo emailovom akceptovaní objednávky neprevezme tovar bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, prevádkovateľ si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na zmluvnú pokutu vo výške 20% z kúpnej ceny objednávky.  
 
Expedičné náklady:
-Štandardné doručenie tovaru prepravnou spoločnosťou  (platí pre územie SR):
- paušálny poplatok 5,- EUR 
- pri objednávke nad 70,-  EUR poplatok za dodanie prepravnou spoločnosťou  neplatíte pokiaľ celková hmotnosť objednávky nepresahuje 20 kg. Nad túto hmotnosť sa rieši cena za dopravu dohodou.
 

- Doprava zdarma sa nevzťahuje na produkty zaradené v kategórii výpredaj!

V prípade že objednávka obsahuje  len takýto produkt, alebo ostatné produkty nepresahujú hodnotu potrebnú na dosiahnutie dopravy zdarma, bude k objednávke doúčtovaná cena dopravy vo výške 5,- EUR
 
-Pokiaľ objednávka obsahuje viac druhov tovaru a je vybavovaná po častiach, poštovné sa platí iba raz.
 
-V prípade, že kupujúci nejaví ochotu k spolupráci, je prevádzkovateľ oprávnený po predchádzajúcom upozornení objednaný tovar predať inému záujemcovi.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia