Desaťročná záruka Roland

Kategórie
 
 
 
 
 

Desaťročná záruka na digitálne piano Roland

10 ROČNÁ ZÁRUKA ROLAND (Slovensko)

Digitálny klavír Roland je vyrobený a určený na dlhodobé používanie. Náš záväzok kvalite znamená, že sme si istí a zaručíme Vám, že Váš klavír bude bez chýb po dobu 10 rokov, počítaných od doby zakúpenia. Tato záruka sa nedotýka zákonného práva daného miestnym záručným zákonom.

Všeobecný popis

(a) Túto záruku poskytne bezplatne Roland East Europe Kft. (sídlo: 2045 Törökbálint, FSD Park, 3. budova, Maďarsko).

(b) Tato záruka je platná na ktorýkoľvek z nasledujúcich modelov klavírov Roland - HP- 504, HP-506, HP-508, HPi-50e a LX-15e, kúpený po 1. decembri 2014 a registrovaný do 12 mesiacov od zakúpenia. Všeobecná záručná lehota pre ostatné klavíry Roland je 2 roky od dátumu zakúpenia. Ak záručnú lehotu, vzťahujúcu sa na Váš klavír zaregistrujete v priebehu 12 mesiacov od dátumu zakúpenia, získate ďalších 8 rokov záruky, čím Vám záruka narastie spolu na 10 rokov, počítaných od dátumu zakúpenia.

Pri registrovaní vášho klavíra u Roland East Europe Ltd. je potrebné poskytnúť informácie o zakúpení a sériové číslo vášho klavíra Roland. Klavír Roland musí byť nový apochádzať od autorizovaného predajcu Roland. Po registrácii dostanete špecifické a unikátne íslo registrovaného používateľa, ktoré budete používať pri komunikácii s Centrom služieb zákazníkom, na prístupu k službám technickej podpory alebo k vráteniu vášho klavíra Roland na opravu.

(c) Tato záruka je platná výhradne len pre klavíry zakúpené u autorizovaného predajcu Roland East Europe Kft. Záruka sa nedá previesť, nie je platná pre výrobky zakúpené mimo územia Slovenska, ani na výrobky zakúpené u predajcu, ktorý nie je akreditovaný spoločnosťou Roland East Europe Kft.

(d) Aby ste mohli túto záruku využiť, pri reklamácii predložte výrobok spolu s dokladom o zakúpení (faktúra, potvrdenie), íslo registrovaného používateľa Roland a jasný popis problému PREDAJCOVI, u ktorého ste daný výrobok zakúpili. Váš predajca môže získapovolenie od Roland East Europe Kft. na kontrolu výrobku svojim vlastným servisným personálom. Pokiaľ to tak nie je, výrobok bude poslaný akreditovanému servisnému partnerovi alebo spoločnosti Roland East Europe Kft., ktorá neskôr vráti výrobok predajcovi.

(e) Spoločnosť Roland East Europe Kft. si vyhradzuje právo na to, aby ktorúkoľvek súčiastku bezplatne opravil alebo vymenil pre koncového používateľa. Spoločnosť Roland East Europe Kft. si vyhradzuje právo na to, aby pokazený klavír vymenil na náhradný podobný klavír rovnakého typu, veku a stavu alebo ešte existujúcu dobu záruky kompenzovala. Doba záručnej lehoty ponúknutého klavíra podobného typu a zhruba rovnakého veku, pri nároku na záručnú lehotu bude ešte existujúca doba pôvodnej záruky. Záruka vzťahujúca sa na opravené alebo vymenené súčiastky je ešte existujúca doba záruky pri uplatnení nároku na záručnú lehotu.

Táto 10 ročná záruka sa nevzahuje na:

(a) Povrchové alebo konštrukčné poškodenia kabinetu klavíra z dôvodu zmien teploty, vlhkosti, vystavenia slnečnému žiareniu, ohňu alebo kvapaline (kompletné inštrukcie na bezpečné používanie a skladovanie pianína obsahuje návod na používanie).

(b) V prvkoch hardwaru na vzniknuté poškodenia korózie alebo hrdzavenia, spôsobené vlhkosťou, teplotou alebo tekutinou (kompletné inštrukcie na bezpečné používanie a skladovanie pianína obsahuje návod na používanie).

(c) Poškodenia spôsobené nehodou, nevhodným používaním, kontaktom s kvapalinou, s ohňom, s vlhkosťou, s potom alebo z iným vonkajších dôvodov.

(d) Chyby alebo sfarbenia ktorýchkoľvek častí nástroja (týmto sa rozumie klaviatúra, pedále, ovládacie prvky a prepínače), ku ktorým dôjde normálnym opotrebovaním, používaním, vlhkosťou, potením.

(e) Poškodenia spôsobené vplyvom používania s iným produktom.
(f) Poškodenia spôsobené úpravami nebo modifikáciami vykonanými kýmko
ľvek, kto nie

je zástupcom spoločnosti Roland alebo odborníkom autorizovaného servisu Roland.

(g) Poškodenia spôsobené servisnými zásahmi (vrátane vylepšenia) vykonanými kýmkoľvek, kto nie je zástupcom spoločnosti Roland alebo autorizovaného servisu Roland.

(h) Záruka nie je platná, ak chýba sériové číslo, číslo bolo zmenené alebo sfalšované. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia