Novation Circuit system update 1.6, Components, Macro editor

Kategórie
 
 
 
 
 

Novation Circuit system update 1.6, Components, Macro editor

                                                                            

 

Spoločnosť Novation prišla s novým updateom systému pre Circuit.

 

Nové vo verzii 1.6:

Panning

Partom syntetizátora a bicích je teraz možno nastavovať panorámu v stereu a je rovnako možné nastaviť hard panning úlne v pravo alebo vľavo pre jednoduché posielanie konkrétneho partu do DAW pre jeho záznam.

FX On/Off

Teraz je možné vypnúť naraz všetky efekty z FX View stlačením jedného padu. Toto je veľmi užitočné práve pri nasavení hard panning a posielaní dvoch partov do ďalšieho audio zariadenia alebo do DAW.

Drum Micro Steps

Každý krok krokového sekvenceru je teraz rozdeleny na 6 micro krokov. Je tak možné vytvárať Stutter efekt, efektné Fill-ins alebo 6x retrigovať sampel v jednom kroku.

Brightness Setting

Teraz je možné prepnúť podsvietenie padov do režimu DIM so sníženou intentzitou podsvietenia pri použití vo veľmi tmavom prostredím.

Program Change Setting

Zvolenie konkrétneho programu alebo Session, teraz vysiela MIDI Program Change informáciu. Táto funkcionalita je vypnuteľná pomocou padov v Setting page.

 

Macro Editor

V balíku Components je teraz novo prístupný aj Macro Editor pomocou ktorého môžte pohodlne zo svojho PC nastaviť množstvo parametrov vášho nástroja Circuit, nahrať vlastné zvuky do slotov, uložiť ako Session, zálohovať Session do PC, uložiť vybratú Session do Circuit a pod. 

V rámci každého zvuku môžte priradiť ľubovolné parametre,ktoré chcete ovládať live zvlášť pre každý syntetizátorový part.

Viac vo videu:

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia